Burs Başvuru Şartları

BURS BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ

 

Adalı Vakfı Burs Yönetmeliği (“Yönetmelik”) uyarınca Vakfımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, adli sicil kaydı bulunmayan ve Yönetmelik’te yer alan diğer kriterleri sağlayan üniversite öğrencilerine karşılıksız burs vermekte olup burs türleri temelde 2’ye ayrılmaktadır: 

 

1. Yönetmelik şartlarını sağlayan ve üniversitelerde örgün lisans öğrenimi yapan öğrencilere verilen “Lisans Bursu”. Lisans bursu için:

 

  •  Üniversiteye yerleşen öğrencilerin ilk burs başvurusunda; YKS sınav sonucu uyarınca üniversiteye yerleştiği bölümün puan türünde Türkiye başarı sıralamasında; Sayısal’da ilk 20.000’e, Eşit Ağırlık’ta ilk 10.000’e, Sözel’de ilk 2.000'e girmiş olan adaylar,

 

  • Ara sınıf öğrencilerinin ilk burs başvurusunda; yukarıda bahsedilen başarı sıralamasının yanı sıra, önceki yarıyılların normal eğitim öğretim programının derslerinden başarısız dersi olmayan ve ağırlıklı not ortalaması 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 75 veya 4.0 üzerinden en az 3.0 olup, bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanan, fiilen öğrenciliği devam eden ve hiç disiplin cezası almamış olan adaylar burs başvurusunda bulunabilir. Bu kapsamda alınacak başvurular 2 aşamalı olup ön başvuru için öğrencilerin internet sitemizde yer alan Burs Başvuru İşlemleri sayfası üzerinden Burs Başvuru Formu’nu doldurmaları ve akabinde sistemin yönlendireceği sekmede yer alan evrakları yüklemeleri gerekecek, iletilen bilgi ve belgeler vakfımızca incelenerek verilen bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesinin akabinde yapılacak eleme sonucunda 2.aşamaya geçmeyi hak kazanan öğrenciler mülakata çağrılacaktır. İşbu mülakat sürecinin sonunda vakfımızdan ilk kez burs almaya hak kazanan bursiyerler belirlenecektir.

 

  • Daha önceki eğitim-öğretim yıllarında Vakıf’tan burs almış ve yeni eğitim-öğretim yılında da bursunun devam etmesini isteyen öğrencilerden ise, tamamladığı öğretim yılında geçemediği dersi olmayan ve not ortalaması 100 üzerinden en az 75 veya 4.00 üzerinden en az 3.00 olan, fiilen öğrenciliği devam eden ve hiç disiplin cezası almamış olan, adli sicil kaydı bulunmayan bursiyerlervakfımızın internet sitesinde yer alan “Burs Başvuru İşlemleri” sekmesi üzerinden “Devam Bursu” sayfasından burs devam başvurusunda bulunabilecektir. Devam bursu başvurusu yalnızca sistem üzerinden yürütüleceğinden öğrencilerle mülakat yapılmayacaktır. Devam bursu başvurusunda öğrencilerden istenecek belgeler aşağıda sayılmış olup ilgili dönemdeki tüm sınav sonuçları transkripte işlenmeden devam bursu başvurusu yapılmaması öğrencilerden rica olunur. Zira transkriptteki güncelleme sebebiyle tekrar başvuru yapılmak istenmesi halinde sistem, yeniden başvuru yapılmasına izin vermeyecektir. Bu bakımdan fakültelerin sınav dönemleri birbirinden farklı olduğundan devam bursu başvuruları Ekim ayının başına kadar açık tutulacaktır.

2. Başarı kriteri hariç Yönetmelik’te yer alan burs başvuru şartlarını sağlayan ancak ciddi maddi imkansızlık içinde bulunduğu tespit edilen öğrencilere verilen “İstisnai Burs”. Halihazırda Vakfımızdan İstisnai Burs alan öğrencilerin burslarının devamlılığında ise başarı durumlarının artmış olması önem arz etmekle birlikte, devam bursu almaya hak kazanıp kazanmadıklarına yine Yönetim Kurulu tarafından karar verilecektir.

Yukarıda yer alan bursların miktarı, süresi ve kontenjanları her yıl Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenmekte olup Vakfımız Mütevelli Heyeti tarafından, halihazırda vakfımızdan burs alan öğrencilerden şartları sağlayarak Yönetim Kurulu tarafından bursunun devam etmesine karar verilenlerle birlikte bu yıl toplam 150 öğrenciye (işbu sayı içerisinde 40 kişilik kontenjan Afet Bursu için ayrılmış olup Afet Bursu üniversite öğrencilerinin yanısıra lise öğrencilerine de verilebilmektedir. Afet Bursu’na ilişkin detaylı bilgi aşağıda ilgili bölümde paylaşılmaktadır), 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi boyunca (Ekim-Haziran) aylık 2000 TL (yalnızca Afet Bursu alacak lise öğrencilerine aylık 1000 TL burs verilecektir) burs verilmesine karar verilmiştir. Yönetmelik gereği işbu kontenjanın en az %50’si tıp ve hukuk fakülteleri öğrencilerine ayrılacaktır.

Burs başvuru tarihleri, aşamaları ve her aşamada yapılması gerekenlere ilişkin detaylı bilgi, başvuru sürecinin başlamasını müteakip internet sitemizde ayrıca duyurulacaktır.

 

İLK BURS BAŞVURULARINDA BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASININ YANISIRA

SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKECEK EVRAKLAR

 

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Başvuru ve burs alma süreçleri kapsamında bizimle paylaştığınız kimlik fotokopilerinde herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi veya kan grubu bilgisi) yer vermemenizi, bahsi geçen bilgileri kimlik fotokopilerinizde karartarak sisteme yüklemenizi rica ederiz.)

2. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (E-devlet üzerinden Nüfus Aile Kayıt Örneği şeklinde seçim yapılarak alınmalıdır)

3. Adli sicil kaydı (E-devletten alınabilir)

4. ÖSYM sonuç belgesi çıktısı

5. ÖSYM yerleştirme belgesi

6. 1. Sınıf ve üzerini bitirmiş bursiyer adayları için başarı belgesi olarak tamamlanan son ders yılı veya yarı yıl (ara dönem öğrencileri için) itibarıyla aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren belge – TRANSKRİPT

7. Aktif Öğrenci belgesi (Öğrenim görülecek okuldan veya e-devletten alınabilir)

8. Anne ve babanın gelir durumunu gösteren belgeler. Mevcut duruma göre;


            a) İşyerinden onaylı maaş bordrosu

b) Emekliler için emekli aylığını gösterir emekli cüzdanı fotokopisi veya aylığı gösterir hesap ekstresi (Emekli olmakla birlikte aktif çalışan ebeveyn için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir),

c) Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi (vergi dairesinden alınacak yıllık kazanç belgesi),

d) Geliri olmayanlar için SGK Müdürlüğü’nden anne-baba adına SGK kaydı olmadığını gösterir belge,

e) Aileye ait araç varsa, araç tescil belgesi (e-devletten alınabilir) yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt bulunmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü

f) Aileye ait konut olup olmadığını gösterir belge (e-devletten sorgulanan belgeler kabul edilecektir). Anne, baba dışında (büyükanne, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan başka birileri de varsa, bu kişilerin gelir durumu da yukarıda yer alan maddeler uyarınca belgelendirilmelidir.

 

9. Şehit veya gazi yakını olunması halinde bu durumu gösterir belge

10. Öğrencinin engeli bulunması halinde bu durumu gösterir belge

11. Vakfımız internet sitesinde yer alan Adalı Vakfı Bursiyer Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Açık Rıza Metni’nin imzalı hali

12. Vakfımız internet sitesinde yer alan Adalı Vakfı Bursiyerlerin Aile Üyeleri ve Yakınlarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Açık Rıza Metni’nin imzalı hali (Bursiyer yakınına ilişkin sağlık verisi veya cezai süreçlere ilişkin veri paylaşılacak ise)

İşbu bilgi/belgeler üzerinde yapılacak değerlendirmeler sonucunda 2. aşama olan Mülakat Aşaması’na geçmeye hak kazanan öğrencilerle İstanbul ili içerisinde bulunup bulunmamalarına göre fiziki veya online mülakat yapılacak olup mülakat sürecinin sonunda bursiyerlerin belirlenmesinin akabinde Vakfımızdan burs almaya hak kazanan öğrencilerin sisteme yükledikleri evrakları fiziken vakfımıza teslim etmesi gerekeceğinden, sisteme yüklenen belgelerin imha edilmemesini tavsiye ederiz.

 

DEVAM BURSU BAŞVURUSUNDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 

1. Adli sicil kaydı (e-devletten alınabilir)

2. Başarı belgesi olarak tamamlanan son ders yılı veya yarı yıl itibarıyla aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren belge – TRANSKRİPT

3. Aktif öğrenci belgesi (Öğrenim görülecek okuldan veya e-devletten alınabilir)

4. Anne ve babanın gelir durumunu gösteren belgeler. Mevcut duruma göre;


            a) İşyerinden onaylı maaş bordrosu

b) Emekliler için emekli aylığını gösterir emekli cüzdanı fotokopisi veya aylığı gösterir hesap ekstresi (Emekli olmakla birlikte aktif çalışan ebeveyn için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir),
c) Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi (vergi dairesinden alınacak yıllık kazanç belgesi),

d) Geliri olmayanlar için SGK Müdürlüğü’nden anne baba adına SGK kaydı olmadığını gösterir belge,
e) Aileye ait araç varsa, araç tescil belgesi (e-devletten alınabilir) yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt bulunmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü

f) Aileye ait konut olup olmadığını gösterir belge (e-devletten sorgulanan belgeler kabul edilecektir). Anne, baba dışında (büyükanne, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan başka birileri de varsa, bu kişilerin gelir durumu da yukarıda yer alan maddeler uyarınca belgelendirilmelidir.

 

AFET BURSU

 

Yukarıda belirtildiği üzere vakfımız üniversite öğrencilerine temelde 2 tür burs sağlıyor olmakla birlikte, 06.02.2023 tarihinde Pazarcık/Kahramanmaraş merkez üssünde meydana gelen 7.8 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde birçok yıkım, can ve mal kaybı meydana gelmiş olduğundan Vakfımız,  yıkımın büyüklüğü ve toplumumuz üzerindeki gerek psikolojik gerekse ekonomik etkisini dikkate alarak, 06.02.2023 tarihinde kendisi veya 1.derece yakınları yukarıda belirtilen deprem bölgesinde olan Türk vatandaşı lise ve üniversite öğrencilerine özel bir kontenjan açarak başarı şartı aranmaksızın bu öğrencilere 2023-2024 eğitim öğretim döneminde (Ekim-Haziran ayları boyunca) “Afet Bursu” adı altında burs verme kararı almıştır. Bu bağlamda söz konusu öğrencilerin;

1. Nüfus cüzdanı fotokopisini (Başvuru ve burs alma süreçleri kapsamında bizimle paylaştığınız kimlik fotokopilerinde herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi veya kan grubu bilgisi) yer vermemenizi, bahsi geçen bilgileri kimlik fotokopilerinizde karartarak iletmenizi rica ederiz.)

2. Adli sicil kaydını,

3. Aktif öğrenci belgesini,

4. Kendisi veya 1.derece yakınlarının 06.02.2023 tarihinde deprem bölgesinde olduğunu ve depremden olumsuz etkilendiğini gösteren herhangi bir belgeyi (hasar tespit sorgulama belgesi, ölüm belgesi, vukuatlı nüfus kaydı vb.),

5. Vakıf internet sitemizde yer alan Adalı Vakfı Afet Bursu Bursiyer Açık Rıza Metni’nin imzalı halini,

6. Vakıf internet sitemizde yer alan Adalı Vakfı Afet Bursu Bursiyer Aydınlatma Metni ve Bursiyer Yakını Aydınlatma Metni’nin imzalı hallerini (Bursiyer Yakını Aydılatma Metni’nin bursiyer yakınlarına ilişkin bilgi paylaşılması halinde vakfımıza iletilmesi gerekmektedir)

7. Vakıf internet sitemizde yer alan Adalı Vakfı Afet Bursu Bursiyer Yakını Açık Rıza Metni’nin imzalı halini (Bursiyer yakınına ilişkin sağlık verisi veya cezai süreçlere dair veri paylaşılacak ise vakfımıza iletilmesi gerekmektedir),

e-mail adresi, güncel ikamet adresi ve telefon numarası ile birlikte vakfımızın mail adresine ileterek burs başvurusunda bulunması halinde bu başvurular, Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilecek ve başvurusu kabul edilen üniversite öğrencilerine 2023-2024 eğitim öğretim döneminde (Ekim-Haziran ayları boyunca) aylık 2000 TL, lise öğrencilerine ise 2023-2024 eğitim öğretim döneminde (Ekim-Haziran ayları boyunca) aylık 1000 TL afet bursu verilecektir.

 

Bu kapsamda yapılacak başvurular 14.08.2023 tarihi itibarıyla başlayacak olup şartları sağlayarak afet bursu başvurusunda bulunmak isteyen lise ve üniversite öğrencilerinin, yukarıda yer verilen bilgi ve belgeleri vakfımızın info@adalivakfi.com e-mail adresine 10.09.2023 tarihine dek iletmesi gerekmektedir. Başvurular 10.09.2023 tarihi itibarıyla kapanacak olup başvuruların değerlendirilmesinin akabinde başvurularının sonuçları ilgili öğrencilere mail yoluyla bildirilecek ve afet bursu almaya hak kazanan öğrencilerden başvuru sırasında mail üzerinden ilettikleri evrakları fiziken vakıf merkezine kargolaması rica edilecektir.