Kurucumuzun Mesajı

“Eğitim; bireyin kişiliğini, hayata ve insanlara bakış açısını şekillendiren en önemli etkenlerden biridir ve bizler, hayatımızın her anında, gittiğimiz her yere, aldığımız eğitimin izlerini taşımaktayız. Bu bağlamda bireyi yetiştirmenin toplumu yetiştirmek olduğu, gelişmiş bir toplum için iyi eğitilmiş bireyler yetiştirilmesi gerektiği ve günümüz dünyasında gelişimin, ancak sosyal sorumluluk bilincinin arttırılması ile gerçekleştirilebileceği düşüncesiyle Adalı Vakfı’nı kurduk. Bu yola, içinde yaşadığımız toplumun bir ferdi olarak ülkemiz gençlerinin öğrencilik hayatları boyunca eğitimine katkıda bulunmak, coğrafi-kültürel-ekonomik farklılıkların onların geleceği üzerindeki etkisini en aza indirmek ve gençlerimiz için fırsat eşitliği yaratılmasına mümkün mertebe katkıda bulunmak amacıyla çıktık. Bu bağlamda üniversiteye yerleşerek hayallerine bir adım daha yaklaşan gençlerimize, yalnızca eğitimlerine odaklanarak günümüz ekonomik koşullarından etkilenmeden kendilerini geliştirebilmeleri ve hayallerini geçekleştirebilmeleri için elimizden geldiğince destek olmak istiyor, onların başarılarına tanık olmanın bizler için paha biçilemez olduğunu düşünüyoruz. Sevginin, değerin, anlayışın ve yardımlaşmanın paylaştıkça çoğaldığına, bu minvalde yapacağımız faaliyetlerle gelecek nesillere de örnek olacağımıza inanıyoruz. Bu nedenle Adalı Vakfı’nın, yeterli maddi imkana sahip olmayan başarılı üniversite öğrencilerine düzenli olarak burs veren vakıflar arasında yer alması her zaman birinci önceliğimiz olacak ve faaliyetlerimiz; imkanlarımız ölçüsünde eğitim, iş ve sosyal hayatta fırsat eşitliğini her alanda sağlamak amacıyla yürütülecektir. Bu yolda bizlerle birlikte yürümek isteyen ve sosyal sorumluluk bilinci taşıyan herkesi, ailemizin bir parçası olmaya ve gençlerimize destek olmaya davet ediyoruz. Birlikte, aydınlık gelecekler inşa etmek dileğiyle…”