Hakkımızda

2020 yılının son aylarında kurulan Adalı Vakfı, ülkemiz gençlerinin eğitimlerine katkıda bulunmak başta olmak üzere maddi imkanlardan yoksun, ihtiyaç sahibi kişilere çeşitli ayni ve maddi yardımlar sağlamak amacıyla Çağdaş Güren tarafından kurulmuştur. Kurucumuz Çağdaş Güren, lisans eğitimini Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamış olup bireyi yetiştirmenin toplumu yetiştirmek olduğunun ve günümüz dünyasında gelişimin, ancak sosyal sorumluluk bilincinin arttırılması ile gerçekleştirilebileceğinin farkında olarak; sevgi, anlayış ve yardımlaşma gibi değerlerin paylaştıkça çoğalacağı düşüncesiyle Adalı Vakfı’nın temellerini atmıştır. Bu bağlamda, “Paylaştıkça Çoğalır!” felsefesiyle yola çıkan Vakfımızın temel amaçları; eğitim ve öğrenimlerini sürdürebilmeleri adına ihtiyaç sahibi öğrencilere burs, kitap vb. eğitim materyalleri ile diğer sosyal yardımların sağlanması, eğitim amaçlı kullanılacak okul, derslik vb. yapıların oluşturulması, onarılması ve bunun yanı sıra bu gibi yapıların işletilebilmesi için eğitim kurum ve kuruluşlarına destek olunması, şehit ve gazi ailelerine destek olunması ve maddi olanaklardan yoksun olan kimselere ayni ve maddi yardımlar yapılarak toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın geliştirilmesidir.
Kurum İsmi

Adalı Vakfı

Kuruluş Tarihi

2020

Kurucu Adı/Soyadı

Çağdaş Güren

Felsefesi

“Paylaştıkça Çoğalır!”